Skaffa förståelse med hjälp av brandingenjör

Bränder är något som förekommer varje dag, både stora och små bränder. En brand kan ibland vara svår att förstå sig på, hur den startade och hur den kunde urarta så mycket. Därför är det extra viktigt att kontoret eller hemmet är brandsäkert och utrustad med brandsäkra produkter. En brandbesiktning är nödvändig för att kunna säkerhetsställa att lokalen är utrustad med allt som krävs.

För att bli besiktningen ska bli godkänd krävs det att en brandingenjör kollar igenom lokalen och ser till att allt är på plats. När det gäller en ny lokal kan en brandingenjör komma och kolla samt planera hur allt ska installeras. Efter installation görs kontroller och uppföljning för att se till att allt fungerar som det ska så intyg kan ges.

Utbildningar inom brandsäkerhet

Det ges oftast introduktion på en ny arbetsplats, flyg osv på hur brandövningar och utrymning går till vid brand. Ändå är det väldigt lätt att glömma av vad som ska göras vid en brand därför erbjuds det även brandingenjör utbildning som gör att du kommer vara påläst. Det finns olika utbildningar att välja mellan så som utrymningsutbildning, första hjälp & D-HLR Defibrillator, systematisk arbetsmiljöarbete, krishanteringsutbildning, livsmedelshantering.

Alla dessa utbildningar förbereder dig på arbetet kring brandsäkerhet och första hjälpen. Inte alla människor reagerar lugnt och förståndigt vid brand då det oftast uppkommer en känsla av panik vilket gör att det är extra viktigt att hålla sig lugn och komma ihåg vad som ska göras. Ifall någon skulle skadas av t.ex. rök eller brandskada är det viktigt att du vet vad som behöver göras och all information får du via utbildningarna.